Kemikaliehandskar

Kemikaliehandskar
Kemikaliehandskar nitril, Kemikaliehandske naturgummi, Kemikaliehandskar PVC, KemikalieskyddshandskarVinylhandskar, Latexhandskar,

Om du hanterar oljor och kemikalier utan att skydda dina händer, utsätter du dig inte bara för hudskador, utan också för skador på nervsystem och inre organ. Du kan också drabbas av hudirritationer, överkänslighet eller frätskador. 

 TÄNK PÅ DETTA NÄR DU VÄLJER KEMIKALIESKYDDSHANDSKAR

 • Ett handskmaterial som skyddar bra mot en viss kemikalie, kan skydda mycket dåligt mot kemikalieblandningar.

 • Kemikalieskyddshandskar är som regel avsedda för endagsbruk. De ska inte återanvändas.

 • En använd handske är kontaminerad av kemikalien och det finns risk att huden utsätts för hälsoskadliga ämnen när den hanteras.

 • Högre temperatur förkortar tiden för kemikalien att tränga igenom.

 • Tjockare material ger – generellt – längre genombrottstid.

 • När en kemikalie har absorberats, fortsätter den att tränga igenom (permeera) skyddshandsken.

 • Permeation genom skyddshandsken sker på molekylär nivå och är därför inte synlig för ögat.

 • Även den bästa handske förlorar sina skyddande egenskaper om den blir mekaniskt skadad och när kemikalien har trängt igenom den.

          kemikalier som är starkt frätande kan förstöra handskmaterialet genom nedbrytning före angiven genombrottstid.

PERMEATION är en process där kemikalien löses i och passerar handskmaterialet på molekylär nivå.

PENETRATION innebär att kemikalien flödar genom hål och defekter i handskmaterialet.

DEGRADATION är en försämring av handskmaterialets fysiska motstånd orsakat av kemisk påverkan.

OVÄNTADE EFFEKTER KAN UPPSTÅ NÄR KEMIKALIER BLANDAS Två kemikalier med kända egenskaper kan ge oväntade effekter när de blandas. Därför är det i princip omöjligt att testa alla tänkbara kemikaliekombinationer, eftersom antalet är enormt. Det finns modeller som kan användas för att beräkna kombinationseffekter utifrån kunskap om de ingående ämnena. De bygger dock på att det ska finnas data och att verkningsmekanismen är densamma för de ingående kemikalierna. Modellerna kan alltså bara användas för grupper av kemikalier som verkar på likartat sätt – inte för den komplexa blandning som vi är utsatta för i verklighet.

ENGÅNGS OCH/ELLER KEMIKALIESKYDDSHANDSKAR – EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

 • NITRIL (NBR) är följsam, elastiskt, punkteringsresistent, hållbart och godkänt för livsmedelanvändning. Vi har även acceleratorfria alternativ.
 • NEOPREN är mjuk, punkteringsresistent och hållbart.
 • LATEX/NATURGUMMI (NR) är mjuk, slitagetålig och ger bra grepp i torra miljöer.
 • POLYVINYLKLORID (PVC/VINYL) är mjuk och kan användas i både tunna och tjocka handskar.
 • POLYETEN (PE) är perfekt för tunna engångshandskar och är godkänt för livsmedelsanvändning. PE  har mycket begränsade skyddsegenskaper.
 • BUTYLGUMMI (IIR) är mjukt  och effektivt på områden där andra gummimaterial inte är effektiva.
 • LAMINAT används i kemikalieskyddshandskar och är effektiva mot en mängd olika kemikalier, men har mycketbegränsad komfort.
 • VITON används i kemikalieskyddshandskar och är effektivt mot aromatiska organiska sammansättningar och lösningsmedel.
 • POLYVINYLALKOHOL (PVAL) används i kemikalieskyddshandskar och skyddar mot de flesta organiska sammansättningar.

 KEMIKALIE

 LÄMPLIGT

 OLÄMPLIGT

 Alifatiska lösningsmedel
 Nitril
 Neopren
 Starka syror och alkalier
 Neopren
 Latex
 Keton
 Butylgummi
 Nitril
 Aromatiska organiska lösningsmedel
 Viton, Laminat
 Nitril, Neopren, Butylgummi, Latex, PVC
 Alkohol
 Neopren, Latex
 Nitril, PVC


EN374 - KEMISKT SKYDD OCH/ELLER SKYDD MOT MIKROORGANISMER

MIKROORGANISMER

 

    EN-nivå 2

Funktionsnivåer

1

2

3

AQL

4,0

1,5

0,65


KEMIKALIER

          XYZ              

Genombrottstid > 30 min. för minst 3 kemikalier i denna lista: (XYZ anger kodbeteckningarna för 3 av dessa kemikalier, för vilka handsken har en genombrottstid  > 30 min.)

A   Metanol

B   Aceton

C   Acetonitril

D   Diklormetan

E   Koldisulfid

F   Toluen

G   Dietylamin

H   Tetrahydrofuran

I   Etylacetat

J   n-heptan

K   Natriumhydroxid 40%

 

Minuter

< 10

10

30

60

120

240

> 480

Funktionsnivåer

0

1

2

3

4

5

6


BESTÄNDIGHET MOT VALDA KEMIKALIER (AQL ≤ 4)Detta bilddiagram kan användas för handskar som inte uppfyller ovannämnda krav och har AQL 4 eller lägre

Kemikaliehandske Tegera 8180

Kemikaliehandske Tegera 8180

Bekväm och ergonomiskt utformad vinylhandske som passar inom många olika industrier. Fri från det s..

20kr

Kemikalieskyddshandske PVC

Kemikalieskyddshandske PVC

En flexibel och vätsketät PVC handske med ett uppruggat bomullsfoder.Utmärkt skydd mot ett stort ant..

59kr

Kemikalieskyddshandske Technic 401

Kemikalieskyddshandske Technic 401

Handske av neoprene med ett inre skikt av naturgummi som ger ett utmärkt skydd mot en mängd kemikali..

41kr

Lackhandske

Lackhandske

Lackhandske av polyester.Innerhand av polyuretan.Silikonfri.Storlekar 8 > 11Skyddsklass CE kat 2,..

100kr

Latexhandske Jersette 300

Latexhandske Jersette 300

Arbete med kemiska komponenter, livsmedelindustrinFodrad handskar i naturgummi som erbjuder en mycke..

78kr

Nitrilhandske 186

Nitrilhandske 186

Handske för optimalt skydd i både våta och torra miljöer där kontakt med kemikalier förekommer.Stru..

26kr

Visar 1 till 6 av 6 (1 sidor)