Leveransvillkor

FCA - Free Carrier

(Fritt lastat) (Med angiven plats)

Säljarens skyldigheter upphör när varorna har överlämnats till den transportör som köparen kontrakterat. Därefter övergår risken för skador och förlust av varorna på köparen. Om ingen exakt punkt anges av köparen, kan säljaren välja inom den ort eller område som anges där transportören skall ta in varorna i hans vård. När, enligt handelsbruk, är säljarens hjälp som behövs för att göra avtal med transportören (t.ex. järnvägs- och flygtransporter) säljaren kan agera på köparens risk och bekostnad.

Ev. försäkring tecknas av köparen.

Hämtning

För de kunder som har möjligheten går det bra att hämta beställda varor.