Kapskivor

Kapskivor

Allmän information

 

IDENTIFIKATION 

Kapskivor

  • metall, blå beteckning
  • rostfritt, ljusblå beteckning
  • sten, grön beteckning

Navrondeller,

  • röd beteckning

Lamellrondeller


PRODUKTSERIER

Fem produktlinjer gör det enkelt att hitta rätt skiva bland:

CERAMAX

Professionell maximerad livslängd och effektivitet.

EVOLUTION

Professionell användning dagligen

SPECIAL

Krävande applikationer

PERFECT

Standardapplikationer

QUALITY

DIY sporadisk användning


TYPBETECKNING

Sammanställning av förkortningar förekommande på kapskivor.

A/AS     aluminiumoxid

AZ         zirkoniumoxid

60         betecknar kornstorleken, ju högre tal desto finare korn

R           den andra bokstaven betecknar skivan hårdhetskrav, ju högre i alfabetet desto

              hårdare skiva.

BF          plastbindning, fiberförstärkt


SÄKERHETSSTANDARDER

EN 12413      Kap och navrondeller

BGV D 12     Yrkessammanslutningars föreskrifter för förebyggandet av olycksfall
Förfina sökning